Vítáme Vás na Slepičím trhu č. 7.

M-Centrum sídlí v domě, který původně sloužil jako zbrojnice.

V době středověku a raného novověku se to válkami jen hemžilo. Znojmo bylo obležené v době husitské, muselo také čelit i nájezdu Turků. Zejména v této době vyvstala pro Znojmo potřeba zbrojnice, která byla vystavěna pravděpodobně v první polovině 16. století.

Je ovšem možné, že budova sloužila původně jako kupecký dům se skladištěm (díky své poloze přímo na tržišti). Ale bezpečně víme, že od 17. století dům jako zbrojnice sloužil až do zrušení znojemské městské pevnosti na konci 18. století. Poté byl využíván jako skladovací a prodejní plocha.

Místo výstavby domu bylo vybráno sice uprostřed města, ale vzdálenost k východní, severovýchodní i jihovýchodní bráně byla stejně dlouhá. Přeprava zbraní, zejména těžkých děl, byla tedy jednodušší. V přízemí se skladovaly těžké zbraně, v prvním patře ty lehčí. Obě patra spojovalo dřevěné schodiště. Břemena se do prvního patra přepravovala pomocí kladkového stroje manipulačním oknem, které bylo při rekonstrukci opět vytvořeno.

Budova byla vystavěná v duchu renesance. Dnes už krásy renesančních prvků obdivovat nemůžeme, tuto dobu připomíná pouze půlkruhový portál hlavního vchodu, vedle něhož byla vytvořena nika s vápencovou výlevkou mušlového tvaru, která sloužila potřebám přilehlého tržiště. Stropy byly původně ploché, klenby byly pořízeny zhruba v druhé polovině 16. století.

V době svého vzniku byl dům opatřen atikou a střecha měla tvar písmene W. V polovině 19. století byla nahrazena současnou střechou, která byla opatřena vikýřky.

Ve druhé polovině 19. století začal ve Znojmě fungovat dobrovolný hasičský sbor, který našel v tomto domě sklad pro hasičské nářadí. V prvním patře byla umístěna městská zastavárna, kvůli které byly vybudovány schody vedoucí z Kramářské ulice. Díky zrušení starých dřevěných schodů byla vybudována dřevěná šachta využívána pro sušení hasičských hadic.

Jako požární zbrojnice fungovala budova ještě ve 2. polovině 20. století. Vedle hlavního vjezdu byly vybudovány další dva, které sloužili jako vjezdová vrata pro cisternovou automobilovou stříkačku.

Na konci 80. let 20. století se začalo uvažovat o novém využití, zejména pro obchodní účely. Budova byla rekonstruována zčásti podle původních plánů. Prodejna potravin, bufet a restaurace M-Centrum byly otevřeny v roce 1995.